Slovenskí medici majú novú súťaž

18.2.2015, 16:11

Lákadlom je vysoká výhra a garantované pracovné miesto po skončení štúdia
Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlasuje odbornú súťaž Medik roka 2015 pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých slovenských lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie súťaže následne 20 finalistom ponúkne kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 €. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 18. marca 2015.

Pre lekárov by mala byť ich práca dôležitým poslaním. Rovnako je to aj neustály súboj o prinavrátenie zdravia ich pacientom. Najlepší lekári nikdy nie sú so sebou spokojní, a preto celý profesionálny život na sebe tvrdo pracujú. Cieľom súťaže Medik roka 2015 je vytvoriť pre ambicióznych medikov podmienky na porovnanie ich teoretických vedomostí a do veľkej miery aj ich pripravenosti na budúcu prax," vysvetľuje Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde jednej z nemocníc Svet zdravia.

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2015.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

Priebeh súťaže Medik roka 2015:

  • online registrácia na www.medikroka.sk do 18. marca 2015;
  • vypracovanie online teoretického kvízu od 11. do 25. marca 2015;
  • vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 30. marca 2015;
  • súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 10. do 12. apríla 2015.

Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2015 je finančná odmena vo výške 3 000 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 eur netto a bezplatná účasť na odbornej konferencii Sveta zdravia v termíne 15. - 16. apríla 2015.

Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 eur netto a bezplatná účasť na odbornej konferencii Sveta zdravia v termíne 15. - 16. apríla 2015.

Pre medika, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 eur netto, garantované pracovné miesto vo vybranej nemocnici a na oddelení siete Svet zdravia, a. s. Zároveň poukaz na odborné workshopy a semináre v celkovej hodnote 300 eur netto a bezplatná účasť na odbornej konferencii Sveta zdravia v termíne 15. - 16. apríla 2015.

Ostatným dvadsiatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, v Slovenskej republike. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj záverečné trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú bezplatné. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.