Súťažné finálové sústrednie sa uskutoční od od 8. apríla do 10. apríla 2022 v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves

24.3.2022, 15:31

 

Súťažné finálové sústrednie sa uskutoční od od 8. apríla do 10. apríla 2022 v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves