Začína sa štvrtý ročník súťaže Medik roka 2018

17.2.2018, 16:37

Sieť nemocníc Svet zdravia vyhlasuje spoločne s partnermi už štvrtý ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt Medik roka 2018. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie súťaže v Michalovciach ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3000 eur. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia, traja najlepší si budú môcť vybrať oddelenie podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 18. marca 2018.

2017-04-08-sz-medik-roka-prvy-den-2017-04-08-sz-medik-roka-prvy-den-laparoskopia2-1400x932.jpg

„Koncom minulého roka sme otvorili nemocnicu novej generácie v Michalovciach, ktorá začala fungovať podľa najmodernejších zahraničných štandardov a pre východné Slovensko sa má stať nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu. Práve tam sme sa rozhodli tento rok zorganizovať finále súťaže Medik roka. Chceme totiž vytvárať zdravotníctvo novej generácie a bez mladých, šikovných ľudí to nie je možné,“ hovorí MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare.

Podotýka, že absolventi majú o prácu v nemocniciach Sveta zdravia každý rok stále väčší záujem a počet ich žiadostí rastie. „Do michalovskej nemocnice počas minulého roka poslali absolventi lekárskych fakúlt vyše 60 žiadostí a my sme z nich prijali 17 mladých ľudí. Súťaž Medik roka, z ktorej sa stala už tradícia, ponúka absolventom nielen možnosť vyskúšať si nadobudnuté vedomosti v reálnej nemocnici, ale aj získať pracovné miesto. Z nových posíl sa budeme veľmi tešiť,“ dodal Dvorový.

Minuloroční absolventi dnes pracujú v nemocniciach Svet zdravia

„Účasť v súťaži Medik roka bola pre mňa veľkým prínosom a určite ju každému odporúčam.
V priebehu jedného víkendu nielenže otestujete svoje vedomosti, ale sa aj naučíte veľa nových praktických vecí z medicíny a zakúsite tímovú spoluprácu,“
hovorí Zuzana Horváthová, minuloročná účastníčka z TOP 20 finalistov. Zuzana využila možnosť získať pracovné miesto a dnes už pracuje na očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti v nemocnici Svet zdravia Galanta.

Michal Geroč, ďalší minuloročný účastník súťaže, začal zase pracovať na ortopedickom oddelení v nemocnici novej generácie v Michalovciach. „Finálový víkend súťaže Medik roka prináša množstvo praktických workshopov, kde som si vyskúšal napríklad prácu s USG, základnú techniku sutúr, princíp fungovania systému triáže a urgentného príjmu. Bola to výborná príležitosť otestovať si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti mimo akademickej pôdy a zároveň spoznať svojho potenciálneho zamestnávateľa,“ podotkol Michal.

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou online teoretických kvízov, tzv. kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde jednej z nemocníc Sveta zdravia.

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom, je zavŕšenie celej súťaže dvojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2018. Ten sa tento rok uskutoční 14. až 15. apríla 2018 v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce, ktorú dostavali a slávnostne otvorili minulý rok.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže – zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave a Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

Priebeh súťaže Medik roka 2018:

  • online registrácia na www.medikroka.sk do 18. marca 2018;
  • vypracovanie online teoretického kvízu od 19. februára do 19. marca 2018;
  • vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 23. marca 2018;
  • súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 14. do 15. apríla 2018 v nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce;

Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2018 je finančná odmena vo výške 3000 eur netto. Všetkým dvadsiatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj záverečné trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú bezplatné. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.

Zaujímavé fakty o predchádzajúcom ročníku 2017:

  • do súťaže sa celkovo prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníka v odbore všeobecné lekárstvo;
  • semifinálový online kvíz vyplnilo 123 z nich;
  • na prvom mieste sa umiestnil 24-ročný Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine;
  • z najlepších 20 finalistov bolo sedem z Lekárskej fakulty UK v BA, sedem z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, päť z UPJŠ KE a jeden z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne;
  • 10 mužov a 10 žien, 12 študentov 6. ročníka a osem študentov 5. ročníka;