Najlepším medikom sa stal Filip Olekšák z Levoče

9.4.2017, 15:55

Dominovali študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Väčšina finalistov plánuje po skončení štúdia ostať pôsobiť na Slovensku.

Spišská Nová Ves 9. apríla 2017
 
Víťazom tretieho ročníka súťaže Medik roka 2017 sa stal 24 ročný Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi v januári 2017 vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje nielen teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti. Uplynulý víkend sa vo spišskonovoveskej nemocnici konalo finálové sústredenie, na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti vyskúšali základy laparoskopie, kardiopulmonálnu resuscitáciu, triáž na urgentnom príjme a intraoseálny prístup. Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia a s princípmi komunikácie s pacientom. Súťaž opäť ukázala, že študenti lekárskych fakúlt by uvítali viac praktických skúseností a možnosť získania poznatkov z nemedicínskych oblastí už počas štúdia. Všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.

„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Za veľmi pozitívnu správu preto považujem, že až 14 z 20 finalistov plánujú pôsobiť na Slovensku aj po skončení svojho štúdia. Začína sa tým napĺňať hlavné poslanie tejto súťaže. Verím, že aj tento rok privítame viacerých z nich v našich nemocniciach,“ vysvetľuje Marek Duban, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare.

Víťaz Medik roka 2017-Filip Olekšák.jpg

„Z prvého miesta som neuveriteľne prekvapený a súčasne šťastný. Tento víkend pre mňa predstavoval veľkú skúsenosť. Najťažšia bola pre mňa resuscitácia a najviac ma bavila simulácia laparoskopickej operácie. O chvíľu ma čakajú štátnice a po nich by som sa rád venoval pediatrii v jednej zo slovenských nemocníc. Zahraničie som si už vyskúšal, ale doma je doma,“  zdôraznil Filip Olekšák, víťaz tretieho ročníka súťaže Medik roka 2017.

Finálové medicínske workshopy:

 • základy laparoskopie (finalisti si prakticky vyskúšali mini-invazívne operačné metódy. Ich cieľom bolo v simulovanej brušnej dutine nájsť presnú štruktúru a cielene uskutočniť sekčný výkon. )
 • kardiopulmonálna resuscitácia (úlohou finalistov bol zachrániť život: presne cieleným Heimlichovým manévrom odstrániť prekážku v dýchacích cestách a následne simulovať prácu záchranára v teréne s využitím defibrilátora a vitálnych liekov.
 • intraoseálny prístup (finalisti sa učili zaviesť kateter pre prívod tekutín a liekov priamo do kostnej drene)
 • triáž na urgentnom príjme novej generácie (finalisti sa zoznámili s organizáciou práce na urgentnom príjme. Triážovali/triedili pacientov podľa závažnosti stavu. Ich úlohou bolo tiež správne zhodnotiť EKG a rozhodnúť o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe v prvých minútach.)

  _IFR3763.jpg

Finálové nemedicínske workshopy:

 • ako zdravotné poisťovne platia lekárov
 • finančné zdravie nemocnice
 • komunikujúci nekomunikatívny lekár (správna komunikácia s pacientom)

Na prvom mieste sa umiestnil Filip Olekšák (Levoča), 24 ročný študent 6. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Horváthová (Galanta), 24 ročná študentka 6. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tretie miesto obsadil Ján Sýkora (Košice), 23 ročný študent 5. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Vítazi Medik roka 2017.jpg

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho medika inovátora vyhrala Veronika Kissiová (Michalovce) zo 5. ročníka na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Získala finančnú výhru v hodnote 1 000 eur.

„Trend do budúcnosti je jasný. Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej liečby pacientom
si vyžaduje čoraz užšiu spoluprácu poskytovateľov a zdravotných poisťovní. Chceme sa deliť o naše know-how, preto stojíme pri tomto projekte určeného pre talentovaných a ambicióznych medikov od samotného začiatku. Súčasne aj my podporujeme trend, podľa ktorého dobrý lekár musí dnes byť tak trochu aj dobrý komunikátor, ekonóm právnik a IT-čkár,“
doplnil Martin Kultan, generálny riaditeľ  zdravotnej poisťovne Dôvera.

2017-04-08-SZ-Medik roka-Prvy den-Laparoskopia1.jpg

Zaujímavé fakty o súťaži:

 • do súťaže sa celkovo prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
 • semifinálový online kvíz vyplnilo 123 z nich;
 • z najlepších 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v BA, 7 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 5 z UPJŠ KE a 1 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne;
 • 10 mužov a 10 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka;
 • najlepší výsledok v semifinálovom online kvíze dosiahol Adam Bevilaqua, študent 6. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2017-04-08-Medik roka-finalova dvadsiatka.jpg

„Vďaka účasti v minuloročnom finále som získala garantované pracovné miesto vo vranovskej nemocnici, čo bol veľmi príjemný benefit hneď po skončení môjho štúdia,“ zdôraznila MUDr. Eva Kapcalová, minuloročná finalistka a dnes už lekárka na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Koncept súťaže pozostával z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom bolo zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves, ktoré pozostávalo
zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2017. 

2017-04-08-SZ-Medik roka-Prvy den-Resuscitacia.jpg

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera,a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

_IFR3817.jpg

Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2017 bola finančná odmena
vo výške 3 000 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. 

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, v Slovenskej republike. Viac informácií nájdete na www.medikroka.sk.

2017-04-08-SZ-Medik roka-Prvy den-Intraosealny pristup do kosti2.jpg