Pozvánka na odbornú prednášku v Martine (UK)

14.2.2017, 10:04

Srdečne pozývame všetkých medikov na odbornú prednášku, kde sa môžu dozvedieť aj o súťaži Medik roka 2017 viac informácií.


Základnými témami prednášky budú:

  • Ťažká akútna pankreatitída
  • Laparoskopická chirurgia – Čo vieme a čo môžeme?
  • Základné informácie o súťaži Medik roka


   Termín: 8. marec 2017 (streda) o 18.00 hod.
   Miesto prednášky: jedáleň vysokoškolského internátu JLF UK, ul. Novomeského 7,  Martin
   Lektor: MUDr. Jaroslav Barla
   Trvanie: 90 min.


   V rámci prednášky sa dozviete základné informácie o odbornej súťaži pre študentov lekárskych fakúlt Medik roka 2017.
    
   Pre účastníkov prednášky máme pripravené symbolické darčeky.
    
   Jedného účastníka odmeníme vecnou cenou.


    

   MUDr. Jaroslav Barla

   hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia, a. s. pre odbor chirurgia

   MUDr. Jaroslav Barla je hlavný lekár Sveta zdravia pre chirurgiu. Je členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti a členom Európskej spoločnosti pre endoskopickú chirurgiu. Vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Pred príchodom na súčasné pracovisko pôsobil na chirurgických oddeleniach v nemocniciach v Levoči a Prešove, kde sa venoval rozvíjaniu zručností v celom spektre výkonov všeobecnej a hrudníkovej chirurgie a postupne aj laparoskopickej chirurgie. Svoje skúsenosti z miniinvazívnej chirurgie zúročil pri rozbehu jednodňovej chirurgie v súkromnom centre, kde v pozícii odborného garanta postupne začal vykonávať plné spektrum  výkonov jednodňovej chirurgie. Od februára 2015 sa stal primárom chirurgického oddelenia v Spišskej Novej Vsi, ktorá je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia a. s. V pomerne krátkom čase sa pod jeho vedením podarilo rozšíriť množstvo aj spektrum výkonov a v nastúpenom trende pokračuje ďalej. Vo svojej práci uplatňuje princípy medicíny orientovanej na pacienta, tímovej práce a sústavného vzdelávania sa s dôrazom na budovanie úcty, dôvery a rešpektu medzi členmi tímu a k pacientom.

    
    


      barla.jpg