Pozvánka na odbornú prednášku v Bratislave (SZU)

14.2.2017, 09:29

Srdečne pozývame všetkých medikov na odbornú prednášku, kde sa môžu dozvedieť aj o súťaži Medik roka 2017 viac informácií.


Základnými témami prednášky budú:

  • Kazuistiky z internej medicíny
  • Je EKG potrebné?
  • Základné informácie o súťaži Medik roka


   Termín: 2. marec 2017 (štvrtok) o 13.00 hod.
   Miesto prednášky: Aula DD A 154, LF SZU, Limbová 12, Bratislava
   Lektor: MUDr. Marek Pytliak, PhD.
   Trvanie: 90 min.


   V rámci prednášky sa dozviete základné informácie o odbornej súťaži pre študentov lekárskych fakúlt Medik roka 2017.
    
   Pre účastníkov prednášky máme pripravené symbolické darčeky.
    
   Jedného účastníka odmeníme vecnou cenou.


    

   MUDr. Marek Pytliak, PhD.

   hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia, a. s. pre odbor vnútorné lekárstvo

   MUDr. Marek Pytliak, PhD. je námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primár interného oddelenia vo svidníckej nemocnici. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2002 nastúpil na 1. internú kliniku v Košiciach, kde získal doktorát. Takmer desaťročie potom pôsobil na univerzite ako odborný asistent. V roku 2013 nastúpil na interné oddelenie v nemocnici vo Vranove nad Topľou ako sekundárny lekár. Pred dvoma rokmi posilnil odborný tím nového manažmentu vo svidníckej nemocnici. Je autorom alebo spoluautorom dvoch kapitol v zahraničných monografiách, jednej vysokoškolskej učebnice a vysokoškolských skrípt, 2 článkov v zahraničných karentovaných časopisoch a ďalších 64 literárnych výstupov. Jeho práca bola citovaná v 145 ďalších prácach, z toho 135 registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS.

    
     

   pytliak.jpg