Pozvánka na odbornú prednášku v Košiciach (UPJŠ)

14.2.2017, 08:57

Srdečne pozývame všetkých medikov na odbornú prednášku, kde sa môžu dozvedieť aj o súťaži Medik roka 2017 viac informácií.


Základnými témami prednášky budú:

  • Urgentná medicína novej generácie
  • Skúsenosti lekára zo zahraničia
  • Základné informácie o súťaži Medik roka


Termín: 27. február 2017 (pondelok) o 14.00 hod.
Miesto prednášky: Poslucháreň č. 1 v budove LF UPJŠ IV. sekcia 2. posch., Trieda SNP 1, Košice
Lektori: MUDr. Boris Mavrodiev
MUDr. Boris Šťastný
Trvanie: 90 min.


V rámci prednášky sa dozviete základné informácie o odbornej súťaži pre študentov lekárskych fakúlt Medik roka 2017.
 
Pre účastníkov prednášky máme pripravené symbolické darčeky.
 
Jedného účastníka odmeníme vecnou cenou.


 

MUDr. Boris Šťastný

hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia, a. s. pre odbor urgentná medicína

Pavol Šťastný yštudoval  Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení vysokej školy v roku 1998 nastúpil na pediatrické oddelenie spišskonovoveskej nemocnice. Vypomáhal aj v záchrannej zdravotnej službe, kam v roku 2005 prešiel pracovať na plný úväzok. Po získaní atestácie z urgentnej medicíny sa stal jej primárom. V súvislosti so zmenou majiteľa istý čas pracoval v spoločnosti Falck Záchranná a. s. V roku 2016 sa vrátil do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde v súčasnosti pôsobí ako primár oddelenia urgentného príjmu. Po celý čas pracuje na čiastočný úväzok aj na pediatrii a je zároveň hlavným lekárom siete nemocníc Sveta zdravia pre urgentnú medicínu.


 
   MUDr. Boris Šťastný_urgentná medicína.jpg


 

MUDr. Boris Mavrodiev

hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia, a. s. pre odbor anestéziológia a intenzívna medicína 

MUDr. Boris Mavrodiev vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Po škole nastúpil na II. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v nemocnici J. A. Reimana v Prešove, kde absolvoval  kompletnú špecializačnú prípravu, kedy sa bližšie venoval regionálnej anestézii v ortopédii, traumatológii a pôrodníctve, manažmentu polytraumatizovaného pacienta
a monitorovaniu kriticky chorých. Bol inštruktorom a lektorom Slovenskej akadémie regionálnej anestézie a školiteľom v programe Postgraduálneho špecializačného štúdia sestier v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Po II. atestácii desať rokov pôsobil vo Veľkej Británii. V nemocnici v Manchestri, špecializujúcej sa na plánovanú ortopedickú, brušnú a ušno-nosovo-krčnú chirurgiu získal skúsenosti s jednodňovou a artroplastickou operatívou.
V novovybudovanej nemocnici v Bristole sa stal súčasťou tímu zavádzajúceho inovatívne klinické procesy. Získal rozsiahle skúsenosti s komplexným perioperačným managementom pacienta v jednodňovej chirurgii, s enhanced recovery postupmi pri artroplastikách a s procesmi clinical governance. Zdokonalil sa v ultrazvukom asistovaných technikách regionálnej anestézie.

Bol vedúcim konzultantom pre resuscitáciu, zodpovedal za odborné vedenie resuscitačného tímu a školenie personálu v kardiopulmonálnej resuscitácii. V roku 2013 bol spoluautorom posteru „Enhanced Recovery for Hip and Knee Arthroplasties: has 2% Heavy Prilocain a place?” prezentovaného na 38th Annual Regional Anesthesiology and Acute Pain Medicine Meeting, ASRA 2013, Boston, USA.

Po návrate na Slovensko v roku 2014 pracoval na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach vedenej doc. MUDr. Jozefom Firmentom, PhD., odkiaľ v roku 2015 prešiel do nemocnice v Spišskej Novej Vsi na pozíciu primára Oddelenia  anestéziológie a intenzívnej medicíny. Súčasne je hlavným lekárom siete nemocníc Svet zdravia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

 
 
mavrodjiev.jpg