Začína sa tretí ročník súťaže Medik roka 2017

1.2.2017, 08:00

Bratislava
 
Lákadlom je opäť vysoká výhra a garantované pracovné miesto po skončení štúdia.
 
Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. vyhlasuje, spoločne s partnermi,  už tretí ročník odbornej súťaže určenej pre študentov 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt Medik roka 2017. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej môžu preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Aprílové vyvrcholenie súťaže v Spišskej Novej Vsi ponúkne následne 20 finalistom kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na jedného víťaza čaká finančná výhra v hodnote 3 000 €. Všetkým finalistom bude súčasne ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia na oddelení podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.medikroka.sk do 11. marca 2017.

„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Zo súťaže Medik roka sa stala už tradícia, vďaka ktorej ambiciózni medici si môžu zmerať a vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti s ostatnými v rámci prostredia reálnej nemocnice. Neustále sa potvrdzuje, že budúci lekári sa okrem odborných znalostí potrebujú rozvíjať aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Podľa tohto profilu hľadáme medika roka už tretí rok,“ vysvetľuje Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.


 „Účasť na súťaži Medik roka bola pre mňa veľmi obohacujúca a určite ju každému odporúčam. V priebehu jedného víkendu som si významne rozšírila svoje praktické skúsenosti z medicíny, vyskúšala tímovú prácu a tiež som mala možnosť lepšie spoznať sieť nemocníc Svet zdravia,“ doplnila Zuzana Horváthová, víťazka tretieho miesta Medik roka 2016 a študentka 6. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
 
„Vďaka účasti v minuloročnom finále som získala garantované pracovné miesto vo vranovskej nemocnici, čo bol veľmi príjemný benefit hneď po skončení môjho štúdia,“ zdôraznila MUDr. Eva Kapcalová, minuloročná finalistka a dnes už lekárka na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou.
 
Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou online teoretických kvízov, tzv. kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu, a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia. Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola bude mať možnosť zapojiť sa do série zaujímavých a trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov na pôde jednej z nemocníc Sveta zdravia.
 
Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom, je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2017. Ten sa tento rok uskutoční v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves 7. až 9. apríla 2017.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.
 
Priebeh súťaže Medik roka 2017:
 
Online registrácia na www.medikroka.sk do 11. marca 2017; vypracovanie online teoretického kvízu od 20. februára do 12. marca 2017; vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 17. marca 2017; súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 7. do 9. apríla 2017 v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.
 
Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2017 je finančná odmena vo výške 3 000 eur netto. Všetkým dvadsiatim finalistom bude ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.
 
Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo. Registrácia, samotný priebeh súťaže, ako aj záverečné trojdňové sústredenie pre skupinu dvadsiatich finalistov sú bezplatné. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.medikroka.sk.
 
Zaujímavé fakty o predchádzajúcom ročníku 2016:  

  • do súťaže sa celkovo prihlásilo 129 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
  • semifinálový online kvíz vyplnilo 107 z nich;
  • na prvom mieste sa umiestnila Eva Korňanová (Svätý Jur), 24 ročná študentka 6. ročníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave;
  • z najlepších 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v BA, 6 z UPJŠ KE a 4 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 2 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a 1 z Lekárskej fakulty SZU v Bratislave;  8 mužov a 12 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka.