Najlepším medikom sa stala Eva Korňanová zo Svätého Jura

3.4.2016, 17:19

Medicínski študenti by už počas štúdia privítali viac praktických skúseností a poznatkov z oblasti manažmentu, komunikácie, IT alebo štatistiky

Vranov nad Topľou 3. apríla 2016

Víťazom druhého ročníka súťaže Medik roka 2016 sa stala 24 ročná Eva Korňanová z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi v januári 2016 vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje nielen teoretické, ale aj praktické poznatky
a skúsenosti. Uplynulý víkend sa vo vranovskej nemocnici konalo finálové sústredenie, na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti vyskúšali chirurgické šitie, popisovanie röntgenových snímkov, určovanie krvných skupín a prácu s ultrazvukom v intenzívnej medicíne. Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia, právnou sebaobranou lekára a s princípmi komunikácie s pacientom. Súťaž opäť ukázala,
že študenti lekárskych fakúlt by uvítali viac praktických skúseností a možnosť získania poznatkov z nemedicínskych oblastí už počas štúdia. Všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.


„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Dvadsať najlepších slovenských medikov dokázalo, že sú pripravení okrem odborných znalostí rozvíjať sa aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Z našich skúseností vieme, že lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal by mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Z minuloročných dvadsiatich finalistov sa nám podarilo zamestnať troch v našich nemocniciach. Verím, že aj vďaka tejto súťaži sa čoraz viac medikov rozhodne po skončení štúdia pre prácu v slovenskom zdravotníctve,“ vysvetľuje Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

12928237_1038126452913794_2905480940540577534_n.jpg


„Táto súťaž mi dala najmä veľa praktických skúseností. Z prvého miesto sa veľmi teším. Najviac sa mi páčila možnosť vyskúšať si pokrokovú diagnostiku s ultrazvukom. Naopak, najväčšie problémy mi robili úlohy z hematológie. Po skončení štúdia by som sa rada venovala gynekologicko-pôrodníckej oblasti na jednej zo slovenských nemocníc,“ zdôraznila Eva Korňanová, víťazka druhého ročníka súťaže Medik roka 2016.

Finálové medicínske workshopy:

 • chirurgické rezy a šitie (finalisti si prakticky vyskúšali rôzne techniky šitia na prasacích paprčkách, ktoré sa svojou štruktúrou najviac približujú ľudskej koži)
 • skiagrafia hrudníka (finalisti sa učili popisovať röntgenové snímky hrudníka, na ktorých určovali normálne aj chorobné nálezy)
 • hematológia (finalisti si prakticky vyskúšali určovanie krvných skupín a hodnotenie krvných náterov pod mikroskopom)
 • ultrazvuk v intenzívnej medicíne (finalisti si vyskúšali ultrazvukovú navigáciu pri punkcii periférnych a centrálnych ciev)

Finálové nemedicínske workshopy:

 • ako zdravotné poisťovne platia lekárov
 • finančné zdravie nemocnice
 • právna sebaobrana lekára
 • lekár novej generácie (komunikácia s pacientom)

Na prvom mieste sa umiestnila Eva Korňanová (Svätý Jur), 24 ročná študentka 6. ročníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Získala hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Martina Paulenová (Žilina), 23 ročná študentka 6. ročníka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Tretie miesto obsadila Zuzana Horváthová (Galanta), 23 ročná študentka 5. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.


V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho medika inovátora vyhrala Lucia Mládenková (Žilina) zo 6. ročníka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne  Získala finančnú výhru v hodnote 1 000 eur.

„Trend do budúcnosti je jasný. Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej liečby pacientom
si vyžaduje čoraz užšiu spoluprácu poskytovateľov a zdravotných poisťovní. Chceme sa deliť o naše know-how, preto sme podporili projekt určený talentovaným a ambicióznym medikom. Možno sú medzi nimi naši perspektívni kolegovia,“
doplnil Martin Kultan, generálny riaditeľ  zdravotnej poisťovne Dôvera.

Zaujímavé fakty o súťaži:

 • do súťaže sa celkovo prihlásilo 129 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
 • semifinálový online kvíz vyplnilo 107 z nich;
 • z najlepších 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v BA, 6 z UPJŠ KE a 4 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 2 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a 1 z Lekárskej fakulty SZU v Bratislave;  8 mužov a 12 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka;
 • najlepší výsledok v semifinálovom online kvíze dosiahla Andrea Tomanová, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

„Pre študentov lekárskych fakúlt má účasť na tejto súťaži viacero výhod: množstvo nových zážitkov, spoznanie nových ľudí, bohatý program, nové poznatky od špičkových lekárov prezentovaných na jednotlivých workshopoch, možnosť vidieť ako funguje nemocnica
v reálnom živote, porovnanie svojich znalostí s ostatnými študentmi a taktiež aj možnosť finančnej výhry. V neposlednom rade bolo pre mňa veľkým prínosom využitie možnosti garantovaného pracovného miesta v ľubovoľnej nemocnici siete Svetu zdravia, čo ma ušetrilo od stresujúcich prijímacích pohovorov“
, doplnila Lenka Čalfová, minuloročná finalistka, ktorá sa po skončení štúdia zamestnala v michalovskej nemocnici Sveta zdravia na detskom oddelení.

Koncept súťaže pozostával z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.medikroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom bolo zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením v nemocnici Svet zdravia Vranov nad Topľou, ktoré pozostávalo
zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2016.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach. Mediálnym partnerom je odborný týždenník Zdravotnícke noviny.

Hlavnou cenou pre celkového finalistu súťaže Medik roka 2016 bola finančná odmena
vo výške 3 000 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, v Slovenskej republike. Viac informácií nájdete na www.medikroka.sk.