Najlepším medikom je Andrej Skvašík z Martina

13.4.2015, 15:39

Medicínski študenti by už počas štúdia privítali viac praktických skúseností a poznatkov z oblasti manažmentu, komunikácie, IT alebo štatistiky.

2015-04-12-vitazi Medik roka.jpg

Víťazom prvého ročníka súťaže Medik roka 2015 sa stal Andrej Skvašík z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vo februári 2015 vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých slovenských lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje teoretické poznatky. Uplynulý víkend sa v trebišovskej nemocnici konalo finálové sústredenie, kde 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych workshopov finalisti vyskúšali chirurgické rezanie a šitie, rádiologické zobrazovacie metódy, hlavné princípy intenzívnej urgentnej medicíny a EKG. Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia, víziou bezpapierovej nemocnice a s metódami správnej interpretácie štatistík pri medicínskych štúdiách. Súťaž ukázala, že študenti lekárskych fakúlt by uvítali možnosť získania poznatkov a skúseností z nemedicínskych oblastí už počas štúdia. Všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.

„Naše zdravotníctvo potrebuje zmenu, ktorá sa však bez mladých ľudí nedá zrealizovať. Dvadsať najlepších slovenských medikov dokázalo, že sú pripravení okrem odborných znalostí rozvíjať sa aj v ďalších nevyhnutných oblastiach. Z našich skúseností vieme, že lekár budúcej generácie by mal byť súčasne dobrý komunikátor, tímový hráč a mal byť mať základné znalosti z ekonomiky, IT a zo štatistiky. Ohlasy finalistov na celkový koncept súťaže boli veľmi pozitívne, a preto v nej radi pokračovali aj v budúcnosti,“ vysvetľuje Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Na prvom mieste sa umiestnil Andrej Skvašík zo šiesteho ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Běčaková zo šiesteho ročníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Tretie miesto obsadila Martina Potočňáková zo šiesteho ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho inovátora vyhrala Martina Potočňáková zo šiesteho ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Získala finančnú výhru v hodnote 1 000 eur.

„Trend do budúcnosti je jasný. Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej liečby pacientom si vyžaduje čoraz užšiu spoluprácu poskytovateľov a zdravotných poisťovní. Chceme sa deliť o naše know-how, preto sme podporili projekt určený talentovaným a ambicióznym medikom. Možno sú medzi nimi naši perspektívni kolegovia,“ doplnil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Zaujímavé fakty o súťaži:


- do súťaže sa celkovo prihlásilo 114 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;

- semifinálový online kvíz vyplnilo 96 z nich;

- z najlepších 20 finalistov bolo 11 z Lekárskej fakulty UK v BA, 5 z UPJŠ KE a 4 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine; 9 mužov a 11 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka;

- najlepšie skóre v semifinálovom online kvíze (86 bodov) dosiahla Martina Potočňáková, študentka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine;

- podobná súťaž pre slovenských medikov doteraz v krajine neexistovala.